×
Titta på Miljömässig hållbarhet Social hållbarhet Code of Conduct Hållbarhetsrapportering
Titta på
Miljömässig hållbarhet Social hållbarhet Code of Conduct Hållbarhetsrapportering

Code of Conduct (Uppförandekoden) stödjer ett etiskt sätt att arbeta

Nordkalks uppförandekod beskriver ”Nordkalks sätt” att göra saker och ger ett verktyg för ett konsekvent och hållbart sätt att bedriva vår verksamhet. Det är tänkt att hjälpa alla anställda och intressenter att fatta beslut och agera ansvarsfullt gentemot människor, samhälle och miljö.

Nordkalks uppförandekod broschyr

 

Kärnelementen i Nordkalks uppförandekod inkluderar följande:

1. Affärsintegritet

Laglig efterlevnad
Rättvis konkurrens
Anti-korruption, bestickning och intressekonflikter
Politisk neutralitet
Kunder och andra affärspartners

2. Personer och samhälle

Mänskliga rättigheter
Hälsa och säkerhet
Anställdas rättigheter
Lika möjligheter  ​

3. Företagstillgångar och information

Företagets tillgångar ska behandlas med försiktighet
Upprätthålla säkerhet och konfidentialitet
Skydda Nordkalks immateriella rättigheter
Dataskydd

4. Miljö och hållbarhet

Hur man begränsar negativ påverkan på miljön
Använda resurser effektivt och minimera avfallet
Dela bästa praxis

5. Rapportering och konsekvenser av bristande efterlevnad

Alla måste känna sig fria att rapportera eventuella problem
Whistleblowing-förfarande
Lämpliga konsekvenser och tillämplig lagstiftning

Nordkalks uppförandekod gäller även våra leverantörer

Nordkalk förväntar sig att alla sina leverantörer förbinder sig att följa Nordkalks uppförandekod för leverantörer, som innebär liknande krav som koden.

Nordkalks uppförandekod för leverantörer PDF

Whistleblowing-förfarande vid misstänkt tjänstefel

Whistleblowing-förfarande vid misstänkt tjänstefel

Alla Nordkalks anställda förväntas rapportera eventuella farhågor angående överträdelser av koden. Anställda kan rapportera farhågorna till sin egen chef eller till Legal Affairs eller genom en extern och anonym whistleblowing-kanal. Andra intressenter uppmuntras också att rapportera till Nordkalk alla farhågor de kan ha om eventuella överträdelser av koden. Alla rapporterade problem hanteras konfidentiellt och enligt Whistleblowing-direktivet (EU 2019/1937) och relevant nationell lagstiftning. Inga repressalier kommer att vidtas mot en anställd som rapporterar en överträdelse.

Whistleblowing-kanalen kan nås via en webblänk: Report.whistleb.com/sv/nordkalk

 

 

.

Rapportera överträdelser

Vi använder cookies för att ge dig den bästa internetupplevelsen. Genom att ge samtycke accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Privacy Settings saved!
Integritetsinställningar

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Kontrollera dina personliga cookietjänster här.


Vi använder nödvändiga cookies för att få vår sida att fungera. Vi vill också ställa in valfria prestandacookies för att hjälpa oss att förbättra den. Vi kommer inte att ställa in valfria cookies om du inte aktiverar dem. Genom att använda det här verktyget ställer du in en cookie på din enhet för att komma ihåg dina preferenser.

Nödvändiga cookies möjliggör kärnfunktioner som säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet. Du kan inaktivera dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar, men det kan påverka hur webbplatsen fungerar.

Bekräfta val
Acceptera alla