×
Titta på Miljömässig hållbarhet Social hållbarhet Code of Conduct Hållbarhetsrapportering
Titta på
Miljömässig hållbarhet Social hållbarhet Code of Conduct Hållbarhetsrapportering

Vi bryr oss om vår gemensamma planet

Vårt mål är att öka den positiva miljöpåverkan, det så kallade miljöhandavtrycket, av våra lösningar och minska de skadliga effekterna av vår verksamhet. Det gör vi genom att utveckla nya miljövänliga lösningar, minska våra klimatutsläpp, sträva efter energi- och materialeffektivitet och minimera vår påverkan på den biologiska mångfalden och användningen av mark och vatten.

Vi vill utöka vårt miljöhandavtryck

Vi ökar andelen hållbara lösningar

Nordkalks lösningars positiva miljöpåverkan inkluderar till exempel: mindre utsläpp till luft (rökgasrening), mindre skadliga utsläpp till mottagande vattendrag (rening av kommunalt eller industriellt avloppsvatten), minskat näringsutsläpp från jordbruket till vattensystem (strukturkalkning) och sjö- och våtmarkskonditionering genom kalkning (miljökalkning).

Vi utvecklar nya, miljövänliga lösningar för våra kunders processer. I praktiken innebär det till exempel nya cirkulära lösningar, lösningar med noll eller lågt koldioxidavtryck eller lösningar för att ersätta användningen av mer skadliga kemikalier i våra kunders processer.

Klimatet förändras och det gör vi också

Vi siktar på fossilfri verksamhet till 2040

Vi har åtagit oss att minska koldioxidutsläppen från vår verksamhet. Våra ambitiösa mål, som är i linje med de mål som satts upp av vår ägare SigmaRoc, har definierats i en långsiktig färdplan kallad eLIMEnate. Till år 2032 siktar vi på fossilfri kalstensbrytning och -malning och till år 2038 fossilfri kalkförbränning och kolneutralitet. Vi siktar på fossilfri verksamhet och nettonollutsläpp till 2040.

Vi värnar om naturens värden

Vi minimerar vår skadliga inverkan på naturen

Vi utvinner den naturliga mineraltillgången, kalksten, och bearbetar den genom att krossa, mala och kalcinera. Utvinningen och driften av dagbrott och underjordsgruvor förändrar landskapet, involverar hantering av vattenflöden och påverkar den lokala biologiska mångfalden i driftsfasen. Å andra sidan kan markanvändning och återställande av biologisk mångfald tas om hand i efterbrytningsfasen. Vårt mål är att minimera de skadliga effekterna av vår verksamhet genom kontinuerliga rehabiliteringsåtgärder, noggrann planering av vattenanvändning och ett aktivt tillvägagångssätt för att återställa den biologiska mångfalden.

 

Kalksten är vår värdefulla naturresurs

Vi använder mer än 90 % av utvunnet material

För oss innebär resursmedvetenhet att utnyttja alla brutna material så effektivt som möjligt samt att ersätta jungfruliga material med sekundära kalciumbaserade produkter gjorda av både våra interna och externa sidoströmmar från marknaden. Genom att öka materialeffektiviteten i vår verksamhet och införa fler cirkulära lösningar kan mindre mängd sten utvinnas och mindre avfall genereras. 2021 lyckades vi utnyttja 95 % av allt utvunnet material. Vårt mål är 100 % materialeffektivitet till år 2027.

 

Läs mer i vår hållbarhetsrapport på engelska

Vi använder cookies för att ge dig den bästa internetupplevelsen. Genom att ge samtycke accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Privacy Settings saved!
Integritetsinställningar

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Kontrollera dina personliga cookietjänster här.


Vi använder nödvändiga cookies för att få vår sida att fungera. Vi vill också ställa in valfria prestandacookies för att hjälpa oss att förbättra den. Vi kommer inte att ställa in valfria cookies om du inte aktiverar dem. Genom att använda det här verktyget ställer du in en cookie på din enhet för att komma ihåg dina preferenser.

Nödvändiga cookies möjliggör kärnfunktioner som säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet. Du kan inaktivera dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar, men det kan påverka hur webbplatsen fungerar.

Bekräfta val
Acceptera alla