×
Titta på

Vattenbehandling

Kalkens tillämpningar inom vattenrening varierar, från behandling av dricksvatten till rening av avloppsvatten, vattenbehandlingsprocesser av naturliga vatten samt gruvvatten och stabilisering av slam. Kalkprodukter används också för att neutralisera avloppsvatten från industrier.

I dricksvatten och rening av avloppsvatten används kalkprodukter för att höja pH-värdet och för att justera alkalinitet. I avloppsvattenbehandling används kalk också för att fälla ut fosfor och metaller och för att stabilisera slammet.

Produkter

Dricksvatten

Vattenverk kan använda antingen Nordkalk QL produkter (bränd kalk) eller Nordkalks SL produkter (släckt kalk). I produktionen av dricksvatten, doseras produkter in i processen som kalkvatten och med pH-kontroll. Kalkvatten är en klar vätska, alltså inte kalk i fast form.

Vid användning av kalkvatten är reaktionen i reningsprocessen snabbare pga att lösningsprocessen av kalk redan skett i kalkvattensberedningen. Stora vattenverk kan använda bränd kalk som det ursprungliga materialet och släcka kalken på plats före dosering.

Avloppsvatten

Det huvudsakliga målet med avloppsvattenrening är att minimera belastningen på de mottagande vattendragen genom att ta bort alla organiska, syreförbrukande ämnen och näringsämnen. Vid kommunala avloppsreningsverk behandlas oftast vatten med biologiska och kemiska metoder, där kalkprodukter kan användas för att styra pH och alkalinitet, utfällning av näringsämnen, slambehandling och för hygienisering. pH och alkalinitet av vatten kan höjas med kalkprodukter. Kalkprodukter skiljer sig från varandra kemiskt och påverkar processen och slutresultatet på olika sätt.

Kalciumkarbonat löser sig långsamt. Produkten fungerar bäst som finmald och då pH på avloppsvattnet är mindre än 6,5. Doseringen styrs av flödeshastigheten.

Kalciumoxid och kalciumhydroxid är mycket reaktivt. Med dessa produkter kan pH-nivån på avloppsvattnet lätt regleras för att nå den önskvärda nivån. De kemiska reaktionerna är snabba, därför kan en pH-mätsignal användas för att styra doseringen.

Utfällning av fosfor

De olika fosforföreningarna kan effektivt fällas ut ur avloppsvattnet med kalciumjoner. Den höga pH-nivå som krävs för utfällning kan nås med användning av kalciumoxid eller kalciumhydroxid.

Nordkalks QL- och SL-produkter, dvs bränd och släckt kalk, används främst för neutralisering av industriellt avloppsvatten. I vissa fall behövs kalkstensmjöl, som reagerar långsammare.

Industriellt avloppsvatten behandlas antingen i fabrikens egna avloppsreningsverk eller så behandlas vattnet innan de leds till det kommunala avloppssystemet. Kalkprodukter används för att neutralisera surt vatten, utfällning av upplösta föroreningar och för att ta bort partiklar. De största industrireningsverk med olika biologiska faser fungerar precis som kommunala anläggningar, där kalkprodukter används för att styra pH-nivåer och alkalinitet.

Utfällning av metaller

Kalkprodukter används vid stålverk och reningsverk för neutralisering av olika syrabad och utfällning av metaller. När utfällningen är gjord i början av processen, hindras skadliga tungmetaller från att hamna i vattendrag eller i det kommunala reningsverkets slam, vilket omöjliggör återvinning av slammet.

Kalkprodukter används för utfällning av olika metalljoner, såsom aluminium (Al), koppar (Cu), krom (Cr), järn (Fe), zink (Zn), bly (Pb), nickel (Ni) och kadmium (Cd). Kalkprodukter kan också användas för att avlägsna skadliga anjoner såsom sulfater, fluorid och fosfater. Metaller fälls normalt ut när pH-värdet är högt.

Ladda ned Nordkalk Vatten och luft broschyr

Skriv din e-postadress i fältet och klicka på “sänd”, så får du vår broschyren med e-posten.
  Produkter


  Om du har några frågor om våra produkter och tjänster, vänligen kontakta vår kundtjänst genom att fylla i formuläret.
  Du kommer att kontaktas så fort som möjligt.
   Applikation
   Läs mer

   Vi använder cookies för att ge dig den bästa internetupplevelsen. Genom att ge samtycke accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

   Privacy Settings saved!
   Integritetsinställningar

   När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Kontrollera dina personliga cookietjänster här.


   Vi använder nödvändiga cookies för att få vår sida att fungera. Vi vill också ställa in valfria prestandacookies för att hjälpa oss att förbättra den. Vi kommer inte att ställa in valfria cookies om du inte aktiverar dem. Genom att använda det här verktyget ställer du in en cookie på din enhet för att komma ihåg dina preferenser.

   Nödvändiga cookies möjliggör kärnfunktioner som säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet. Du kan inaktivera dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar, men det kan påverka hur webbplatsen fungerar.

   Bekräfta val
   Acceptera alla