×

Nyheter

Kalkning av försurade sjöar och vattendrag – Ett måste för en framtida miljö i balans

Skribent: Björn Holmgren

Kalkning av försurade sjöar och vattendrag är inte bara en miljöåtgärd, det är ett avgörande steg mot att återställa ekologisk balans och säkerställa hållbarheten för våra vattenresurser. Kalkning är avgörande för att bekämpa försurning och skydda viktiga livsmiljöer för vattenlevande djurarter – ett måste för en framtida miljö i balans.

1900-talet och industrialismens framväxt

En effekt av industrialismens utveckling är som alla vet utsläpp av olika slag. På 70-talet upptäckte man att fiskbeståndet minskade i sjöar och vattendrag. Efter en viss tids analys kom man fram till att det var nedfall av olika ämnen, framför allt svavel- och kväveoxider, som tillsammans med regn bildade det som kom att kallas: surt regn. Det här var en process som startat redan under tidigt 1900-tal och har alltså smugit sig på i vår miljö. Orsaken är dock inte enbart nationell, utan de skadliga ämnena har kommit via luften framför allt från länder i övriga Europa. Mycket beroende på eldning med brunkol.

Den här försurningen påverkade både markernas och vattnets pH-värde som sjönk och skadade, alternativt dödade, både fisk- och växtliv i vattnet. De åtgärder som sattes in kom att bestå av omfattande kalkning av sjöar och vattendrag. Kalkens effekt var alltså att höja pH-värdet till en så naturlig balans som möjligt för det som djurliv och växter behövde för att både leva och överleva.

Eldsjälen i Gislaved

En som varit med ett tag och arbetat med kalkning av sjöar och vattendrag är miljöingenjör Gunnar Gustavsson, tillika kalkningshandläggare på Gislaveds kommun i Jönköpings län.  Gunnar är alltså ansvarig för kalkningen och en lika aktiv som intresserad person av just frågorna om våra vatten och dess kvalitet. Gunnar menar att behovet av att arbeta med pH-balansen är lika aktuell i dag som i slutet av 70-talet.

”Allt är cykliskt, människa, djur, natur, miljö – och i fallet med försurning jobbar vi oförtrutet vidare med här i Gislaved. Inom kommunens ansvarsområde finns det 130 sjöar och 100 vattendrag som kalkas årligen. Till grund för detta görs en kommunal kalkningsplan som justeras och följ årligen”, berättar Gunnar som hävdar att det är lika tydligt som självklart att kalkningen på många sätt är livsnödvändig. Både nu och i framtiden. ”Den ger en direkt positiv effekt på vattenkemin, skyddar värdefulla fiskbestånd, skyddar hotade arter både på land och i vatten, bidrar till ett levande ekosystem och skapar stora värden för friluftslivet.”

Gunnar Gustavsson, miljöingenjör och kalkningshandläggare på Gislaveds kommun i Jönköpings län. Han menar att behovet av att arbeta med pH-balansen är lika aktuell i dag som i slutet av 70-talet. FOTO: Gunnar Gustavsson

Vattenmiljön är en kritisk infrastruktur

Gunnar framhäver också att vattenmiljön inte bara är en lokal angelägenhet. ”Levande sjöar ger en levande landsbygd, biologisk mångfald och en miljö i balans – för hela landet. På många sätt är vattenmiljön en kritisk infrastruktur för allt levande. Den måste värnas, med både hjärta och hjärna”, säger Gunnar som hoppas att mer medel frigörs till de här miljövårdande insatserna. Det är kommunens kalkningsplan som styr behovet av den ekonomi som behövs för att fullfölja den långsiktighet som krävs för att uppnå rätt pH-balans i vattnet, berättar Gunnar och förklarar att ansvaret är delat och hierarkiskt. ”Vi ansöker om pengar till länsstyrelsen, som i sin tur får medel från Havs- och vattenmyndigheten, som i sin tur får medel från ansvarigt departement. Det innebär att det är många led som krävs för att det här ska bli så bra som möjligt”, slår Gunnar fast.

Movab specialisterna på miljökalkning

Gislaveds kommun köper sina tjänster och produkter från Movab, där Göran Lilja är VD. Företaget är branschledande och har jobbat med miljökalkning sedan tidigt 80-tal då kalkningen av sjöar och vattendrag började i Sverige. Göran poängterar att kalkning är ett arbete som måste ske över tid i miljöns egen takt. Och även om kvaliteten i våra vatten blivit bättre genom åren, dels tack vare kalkningen men också för att nedfallen minskat, måste arbetet fortsätta av en annan orsak: det så kallade försurningsminnet. Göran menar att situationen hotas från två håll.

”Förutom att vi måste kalka direkt i sjöar och vattendrag för att fortsätta höjningen av pH-värdet finns det alltså det som kallas försurningsminnet, vilket innebär att gammalt nedfall ligger latent i naturen som långsamt bidrar till ytterligare försurning i vattnet. Vi har alltså både nytt och gammalt nedfall att slåss mot, vilket ytterligare innebär att arbetet måste ske under lång tid”, förklarar Göran.

Ibland saknas vägar för att vi ska kunna ta oss fram med lastbil och leverera kalk för båtkalkning. Då är helikopterkalkning det alternativ som gäller. FOTO: Movab AB

Dubbelt miljövänligt

Göran berättar att Movab har utvecklats genom åren, både när det gäller produkter, tillgänglighet och service. ”Vi har möjlighet att kalka både via båt och helikopter och via doserare, perfekt för vattendrag och åar. Doserarna hanteras numera digitalt med fjärrstyrning och övervakning via ett webbaserat program som heter Movab Magna”, säger Göran och tillägger att de olika kalkningsmetoderna styr vilka kalkprodukter som används. Det handlar bl.a. om storleken på kalkkornen/pulvret. Nordkalk Optimix används ofta vid helikopterkalkning; det är en mix av kalkstenskross och kalkgranuler från avhärdning av hårt vatten (kalkrikt vatten). Hälften av produktinnehållet är alltså återvunnet, vilket betyder en än mer miljöpositiv process, menar Göran.

Decennier av lyckad kalkning

Solveig Jakobsson på Nordkalk berättar att företaget har varit med länge och bidragit med kunskap och produkter för kalkning av sjöar och vattendrag och att det genom åren har blivit mycket bättre, men att det finns mycket kvar att göra.

”Vi kan med både glädje och stolthet se tillbaka på många år av lyckad kalkning. Det är glädjande att höra av kunder som berättar om många synliga positiva effekter som kalkningen bidragit till. Men den här typen av miljöarbete måste ske på naturens villkor. Det ska göras i en takt där naturen klarar av åtgärderna, vilket innebär att det varken får gå för snabbt eller för långsamt”, förklarar Solveig och poängterar att det angelägna jobbet därför kommer att fortsätta ett bra tag till. Allt för en framtida miljö i balans.

Vid kalkning från båt körs både båt och kalk fram till aktuell plats. Kalken fylls direkt i båtens lastutrymme. Kalken blandas med sjöns eget vatten och sprids som en slurry. Snabb effekt och jämn spridning.
FOTO: Movab AB

nyheter & blogg

Liknande inlägg

Mer

Vi använder cookies för att ge dig den bästa internetupplevelsen. Genom att ge samtycke accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Privacy Settings saved!
Integritetsinställningar

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Kontrollera dina personliga cookietjänster här.


Vi använder nödvändiga cookies för att få vår sida att fungera. Vi vill också ställa in valfria prestandacookies för att hjälpa oss att förbättra den. Vi kommer inte att ställa in valfria cookies om du inte aktiverar dem. Genom att använda det här verktyget ställer du in en cookie på din enhet för att komma ihåg dina preferenser.

Nödvändiga cookies möjliggör kärnfunktioner som säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet. Du kan inaktivera dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar, men det kan påverka hur webbplatsen fungerar.

Bekräfta val
Acceptera alla