×
Titta på Verksamhetsorter Ledningsgrupp & styrelse Historia Kvalitet och certifikat
Titta på
Verksamhetsorter Ledningsgrupp & styrelse Historia Kvalitet och certifikat

Historia

TILLVÄXT SEDAN 1898HISTORIA 1970 1990HISTORIA 21. ÅRHUNDRADET
1898

Alltings början

Den 26 november 1898 hölls konstituerande bolagsstämma för Pargas Kalkbergs Aktiebolag. Till verkställande direktör utnämndes eldsjälen bakom det nya bolaget, hemmansägaren Otto Moberg från Pargas. Moberg var en man med visioner som insåg vikten av att koncentrera och effektivera den existerande kalkproduktionen i Pargas. År 1904 anställdes bergsingenjören, sedermera bergsrådet Emil Sarlin som sakkunnig i bolaget. Han kom sedan att verka som bolagets verkställande direktör under 50 år. I dagbrottet i Pargas bröt man kalksten, som sedan brändes och såldes till bl.a. pappersbruk, järnbruk, och sulfitcellulosafabriker och på 1910-talet inleddes cementtillverkningen. Krossad kalksten användes främst som jordbrukskalk.

1910

Verksamheten inleds i Villmanstrand

År 1910 inleddes verksamhet också i Villmanstrand och den första schaktugnen byggdes. Fram till idag har de två orterna utgjort kärnan i Parteks kalkverksamhet i Finland.

1914

Första cementugnen tas i drift i Pargas.

1940s - 1950s

Under 1940 och 1950-talet expanderar aktiviteterna i den finska byggmaterialindustrin.

1970s

Nytt namn, nya behov

Ända till slutet av 1960-talet och en bit in på 1970-talet användes kalken fortfarande främst till byggmaterial, inom cellulosaindustrin och som jordbrukskalk. Men i och med att Finland fick en modern stålindustri uppstod ett behov av nya kvaliteter av bränd kalk. Nu inleddes den process- och produktutveckling som pågår än idag. Under 1970- och 1980-talen satsade man också starkt på att utveckla ett konkurrenskraftigt koncept för jordbrukskalk. Då kom gruvorna i Siikais och Vampula med i bilden.

1980s

Nytt mål

I början av 1980-talet fattades två anmärkningsvärda beslut, som skulle komma att ha stor betydelse för den framtida utvecklingen. Den största kalkstensfyndigheten i Norden, Storugns på Gotland, införlivades med Parteks verksamhet genom grundandet av ett samföretag med Euroc Mineral. Vid samma tid bildades också ett annat samföretag med det schweiziska företaget Plüss-Staufer och Ruskealan Marmori i Finland I mitten av 1980-talet var Parteks kalkverksamhet så stark, att man hade som målsättning att bli Nordens ledande kalkproducent.

1991

Självständigt företag

Bolagiseringen av kalkverksamheten genomfördes i augusti 1991 då Nordkalk Oy Ab grundades. År 1996 övertogs kalkbränningsverksamheten vid Rautaruukki i Brahestad och år 1997 vid SSAB Tunnplåt i Sverige.

1990s

Baltikum och Polen med

Baltikum kom med i bilden; i Estland köptes en kalkstens- och en dolomitgruva och år 1998 förvärvades Estlands ledande producent av kalciumoxid, Rakke Lubjatehase AS. Nordkalk började expandera i Polen och det första kontoret öppnades i Gdansk år 1997. Bolagets namn blev Partek Nordkalk Polska Sp. z.o.o. År 1999 förvärvades en kalkfabrik och en kalkfyndighet i Slawno, cirka 120 km sydost om Warszawa.

2000

Verksamheten i Polen utvidgas

Under det nya århundradet har Nordkalk fortsatt stärkt sin position på den europeiska marknaden genom flera investeringar i Polen. I Szczecin i norra Polen togs en en ny malningsanläggning i bruk i början av år 2000. Nordkalk införskaffade kalkstensföretaget Miedzianka i södra Polen, en av de största kalkfyndigheterna i landet.

2005-2007

Internationella inköp

Hösten 2005 köpte Nordkalk kalkfabriken Alekseevka i S:t Petersburgsregionen. Fabriken är belägen i en by med samma namn, ca 120 km västerut från S:t Petersburg. Nordkalk ansöker om tillstånd för kalkbrytning i Bunge Ducker på norra Gotland. Tillståndsansökan kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. Rättprocessen fortsätter ännu. Det norska bolaget NorFraKalk AS, som till hälften ägs av Nordkalk Corporation och Franzefoss Minerals AS, startade en kalkugn i Verdal i november 2007.

2010

Förändringar i Nordkalks ägarstruktur

Den 19.5.2010 undertecknade Rettig Group ett köpekontrakt tillsammans med Nordkalks övriga aktieägare, vilket innebar att Rettigs innehav i Nordkalk steg från 49 % till 100 %. Rettig Group hade en liten minoritetsandel fr o m 2003.

2015

One Nordkalk

Nordkalk förnyar sin verksamhetsmodell och organisation den 1 april 2015. Tre divisioner och fyra nivåer av utvecklings- och supportfunktioner ändrades till funktionsansvar på koncernnivå. Grunden för ”One Nordkalk” verksamhetsmodell är enhetliga processer genom hela företaget, med ledningsgruppens medlemmar som leder processerna. Nordkalk expanderade år 2016 verksamheten i Polen. I Slawno, Polen, togs en ny granuleringsanläggning i bruk i juni 2016.

2017

Expanderingen till Turkiet

2017 expanderade Nordkalk verksamheten till Eskibalikli i Turkiet tillsammans med det lokala samföretaget Nordeka Maden A.Ş. Eskibalikli kalkstensgruva finns i nordvästra Turkiet. Produktionskapaciteten ökades i slutet av 2018, då den nya krosslinjen invigdes.

2018

Firades att Nordkalk fyllde 120

Jordbrukaren och kalkproducenten Otto Moberg från Pargas grundade Pargas Kalkberg Aktiebolaget den 26 november 1898. Nordkalk fortsätter dess arv idag genom att bryta sten i Pargas, men och fungerar numera i tio länder.

2019

Samarbete med ArcelorMittal

2019 började Nordkalk operera världens största stålproducent ArcelorMittals kalkugnar i Eisenhüttenstadt i Tyskland. Samarbetsavtalet undertecknades den 14 mars 2019. Avtalet ger Nordkalk bra förutsättningar att växa i Centrala Europa. Nordkalk kan utnyttja sitt omfattande kunnande och sin beredskap inom kalk business.

2019

Ny organisationsmodell

I början av 2019 startades ett förändringsprogram med avsikten att förbättra Nordkalks prestationsförmåga och lönsamhet på lång sikt. Nu skall Nordkalk ge fart åt detta förändringsprogram genom att byta affärsmodell. Den nya modellen baserar sig på tre regioner: Nordeuropa, Mellaneuropa och New Businesses. Nya modellen kommer att träda i kraft den 1 november 2019.

2021

We continue our journey as part of SigmaRoc

On 31 August 2021, Nordkalk becomes part of SigmaRoc PLC, a UK-based quarried materials group. Nordkalk forms SigmaRoc’s independent Northern European platform. Nordkalk continues serving its customers under the current name, organization and markets.

Vi existerar för en hållbar framtid

Vi använder cookies för att ge dig den bästa internetupplevelsen. Genom att ge samtycke accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Privacy Settings saved!
Integritetsinställningar

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Kontrollera dina personliga cookietjänster här.


Vi använder nödvändiga cookies för att få vår sida att fungera. Vi vill också ställa in valfria prestandacookies för att hjälpa oss att förbättra den. Vi kommer inte att ställa in valfria cookies om du inte aktiverar dem. Genom att använda det här verktyget ställer du in en cookie på din enhet för att komma ihåg dina preferenser.

Nödvändiga cookies möjliggör kärnfunktioner som säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet. Du kan inaktivera dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar, men det kan påverka hur webbplatsen fungerar.

Bekräfta val
Acceptera alla