×
Titta på

Mark & bygg

Kalksten är det mest använda byggnadsmaterialet i världen. Det används ofta i byggandet av vägar, tillverkning av betong och andra byggmaterial.

 

Produkter

Cement

Cement är en grundläggande byggkomponent som fungerar som bindemedel i betong och andra byggmaterial. Nordkalk erbjuder kalkstensbaserade produkter för cementproduktion, inklusive den vanligaste typen, Portlandcement, samt mer miljövänliga alternativ. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativa produkter som uppfyller kraven på hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp. Vårt produktsortiment inkluderar:

 • Kalksten för tillverkning av Portlandcement
 • Släckt kalk för kalkcement
 • Cirkulära kalkrika sidoprodukter för användning i Bascement, Puzzulancement och Geopolymer

Vi strävar efter att ständigt utveckla våra produkter och lösningar för att möta de växande behoven inom byggindustrin.

Torrbruk

Torrbruk är en viktig komponent inom byggindustrin som används för att skapa blandningar för betong, murbruk, putsbruk, spackel och golvavjämning. Nordkalk erbjuder ett brett sortiment av kalkbaserade produkter anpassade för olika typer av torrbruk. Våra högkvalitativa produkter inkluderar kalkstenskross och finmald kalksten som ballast/fyllmedel, samt släckt kalk som bindemedel. Dessutom tillhandahåller vi cirkulära kalkrika sidoprodukter som kan ersätta cement delvis som bindemedel, vilket bidrar till mer hållbara och miljövänliga lösningar inom byggindustrin.

Betong

Filler

Nordkalks finmalda kalkstensmjöl Limus används i betong inom tre huvudområden:

 • Som ballastkomplement för att optimera betongegenskaper tack vare sin partikelstorleksfördelning.
 • I självkompakterande betong, där det bidrar till flytegenskaper och slutstyrka.
 • Som cementsubstitut i betong med mindre cement, där det bidrar till styrkan.
Accelerator

I vissa betongkvaliteter/applikationer krävs snabb härdning av betongen. Här fyller betongacceleratorer ett syfte. Nordkalks Enrich C50 är en kostnadseffektiv och effektiv produkt som ger marknadens minsta miljöavtryck.

Alternativa bindemedel

Nordkalk erbjuder alternativa produkter till cement i betong, antingen genom att minska cementanvändningen. Dessa bindemedel innehåller aktiv CaO och Puzzolana ämnen, som individuellt eller tillsammans ger den önskade effekten. De är kalciumrika biprodukter från Nordkalks eller kunders produktion, ofta med fördelaktig EPD och pris jämfört med cement. Läs mer om Nordkalk Terra produkter.

Asfalt

Nordkalks produkter används vid asfalttillverkning.

Filler

Kalkstensmjölet fungerar som fillerkomplement till kunds eventuella egen filler, ger optimal partikelstorleksfördelning och förbättrar asfaltegenskaper. Det är ett utmärkt val för gjutasfaltapplikationer som kräver större andel filler och där dennas kvalitet bidrar till slutproduktens speciella egenskaper.

Ballast

Nordkalks sidosten, en blandning av kalksten och andra bergarter som diabas och leptit, kan användas som ballast i asfalt. Det innebär högre nyttjandegrad av kalkbrottet och kan ur ett hållbarhetsperspektiv jämfört med andra ballastalternativ vara en fördel.

Vidhäftningsmedel

För att öka vidhäftning mellan bitumen och ballast kan bland annat släckt kalk och cement användas. Nordkalks Terra-produkter, kalkrika sidoströmar, fungerar både som filler och vidhäftningshjälpmedel. Användning av dessa produkter ger pris- och miljöfördelar samt kan hämma bitumens oxidation.

Tak

Nordkalks produkter används vid tillverkning av tätskikt för tak, så kallad takpapp. Kalkstensmjöl i takpapp utgör en viktig del av produkten som både ger slutprodukten de eftersträvade egenskaperna och möjliggör användning av en mindre andel av den dyrare och mer miljöbelastande bitumen.

Grundläggning

Nordkalks produkter används inom flera applikationer för grundläggning:

 • Djupmarkstabilisering
 • Ytmarkstabilisering
 • Stabilisering av schaktmassor
 • Makadam

Gemensamt för stabiliseringsapplikationerna är att Nordkalks produkter, ensamma eller i kombination med andra, kemiskt skapar bindningar som stabiliserar och hårdgör materialet de blandas med. Nordkalk erbjuder följande produkter inom detta område: Mald bränd kalk, Nordkalk Terra produkter och ballast.

Våra Terra-produkter, kalkrika cirkulära sidoströmar från Nordkalks egen eller kunders produktion, har fördelen av lägre CO2-belastning och pris jämfört med konventionella källor som innehåller aktiva beståndsdelar för dessa applikationer.

Produkter


Om du har några frågor om våra produkter och tjänster, vänligen kontakta vår kundtjänst genom att fylla i formuläret.
Du kommer att kontaktas så fort som möjligt.
  Applikation
  Vi använder cookies för att ge dig den bästa internetupplevelsen. Genom att ge samtycke accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

  Privacy Settings saved!
  Integritetsinställningar

  När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Kontrollera dina personliga cookietjänster här.


  Vi använder nödvändiga cookies för att få vår sida att fungera. Vi vill också ställa in valfria prestandacookies för att hjälpa oss att förbättra den. Vi kommer inte att ställa in valfria cookies om du inte aktiverar dem. Genom att använda det här verktyget ställer du in en cookie på din enhet för att komma ihåg dina preferenser.

  Nödvändiga cookies möjliggör kärnfunktioner som säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet. Du kan inaktivera dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar, men det kan påverka hur webbplatsen fungerar.

  Bekräfta val
  Acceptera alla