×

Pressmeddelanden

Nordkalk förbereder för fortsatt kalkstensförsörjning till svensk industri från Gotland


Nordkalk har tagit nästa steg vid sin verksamhet på Gotland för att stödja sin förmåga att upprätthålla både den nationella tillförseln av väsentliga råvaror för Sverige och relaterade svenska industrier samt den fortsatta direkta och indirekta sysselsättningen för över 100 personer under de kommande 10 åren.

”Tack vare fortsatta utredningar bedömer vi att driften i Klinthagen kan förlängas med mer än tio år. Därför har vi förberett en ny miljölovsansökan som vi nu har lämnat in till Mark och Miljödomstolen”, säger Nordkalks ansvarige Ola Thuresson.

Den nya täktansökan ligger inom befintligt industriområde, där Nordkalk bryter kalksten sedan slutet av 1980-talet. Fortsatt prospektering, en ny marknadsbild och beaktande av hållbarheten, visar dock att det finns förutsättningar för fortsatt drift för att täcka efterfrågan i kemisk industri, cementtillverkning och stålindustri. Dessa kundindustrier är identifierade som nationellt speciellt betydelsefulla.

Kalksten till kemisk industri, cementtillverkning och stålindustrin

Den nya tillståndsansökan öppnar möjligheter att säkra leveranser av kalksten till kemisk industri men också till andra behov som livsmedelsindustri och användning av kalkprodukter för rökgasrening. Brytningen kan tillgodose flera behov och därmed bidra till en tryggad försörjning av kalksten. En betydande volym av brytvärd sten avser kvaliteter som lämpar sig för cementtillverkning, vilket är en ny efterfrågan som vuxit fram för Nordkalk.

Nordkalk ser också en stor potential i att kunna producera kvalitet som svarar mot stålindustrins krav och därmed möjligheter till att under ett kommande decennium återta volymer som nu försörjs genom import till Sverige. Den gotländska kalkstenens unika kvaliteter kan på detta sätt fortsatt gynna svensk industri genom kalkindustrin på ön och en verksamhet med t.o.m. sekellånga anor. 

”Senaste årens händelser i Sverige och i världen har visat att en tryggad materialförsörjning är viktig för samhället. För oss känns det bra att kunna bidra till en ökad svensk försörjningsberedskap”, säger Ola Thuresson

Ansökan avser främst brytning inom befintligt område

Ansökan om fortsatt och utvidgad brytning avser främst brytning inom befintligt område som redan är påverkat av brytning och innebär att brytningen utvidgas på djupet. Ansökan innebär även en expansion mot tidigare obrutet område, inom den nordvästra delen av täktområdet som vetter mot Gotland Ring.

Omfattande naturvärdesutredningar har utförts och bifogats till den nya ansökan. Ur hållbarhetssynpunkt ser Nordkalk det som en fördel att fortsätta med brytning i ett befintligt täktområde.

Fortsatt möjlig vattenförsörjning via Klinthagen

Det befintliga täkttillståndet för Klinthagentäkten omfattar en möjlighet att utnyttja den vattenreserv som finns magasinerad i täktsjön. Den möjligheten är också inkluderad i den nya ansökan.

Tillgången till vatten på Gotland handlar delvis om obalans i påfyllning av vattenmagasinen och förbrukningen över året. Här erbjuder Nordkalk ett vattenmagasin som en lösning som kan förbättra vattenförsörjningen under sommarperioden. 

Närmare upplysningar:

Ola Thuresson, tel. +46 10 476 2681

Ansökan med bilagorna:

Flikregister-1_31_NK-3Download
nyheter & blogg

Liknande inlägg

Mer

Vi använder cookies för att ge dig den bästa internetupplevelsen. Genom att ge samtycke accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Privacy Settings saved!
Integritetsinställningar

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Kontrollera dina personliga cookietjänster här.


Vi använder nödvändiga cookies för att få vår sida att fungera. Vi vill också ställa in valfria prestandacookies för att hjälpa oss att förbättra den. Vi kommer inte att ställa in valfria cookies om du inte aktiverar dem. Genom att använda det här verktyget ställer du in en cookie på din enhet för att komma ihåg dina preferenser.

Nödvändiga cookies möjliggör kärnfunktioner som säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet. Du kan inaktivera dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar, men det kan påverka hur webbplatsen fungerar.

Bekräfta val
Acceptera alla