×
Titta på Kalksten Kalkstensmjöl Granulerad kalk Bränd kalk Släckt kalk Finkalcit Ultrafin PCC Wollastonit Ballast
Titta på
Kalksten Kalkstensmjöl Granulerad kalk Bränd kalk Släckt kalk Finkalcit Ultrafin PCC Wollastonit Ballast

Nordkalk Jordförbättringskalk

Nordkalks jordförbättringskalk består av kalciumkarbonat (CaCO3) eller kalciummagnesiumkarbonat CaMg(CO3)2 kalksten. Namnet dolomit används när magnesiumhalten är 10 % eller mer. Vårt produktsortiment erbjuds som finmalt mjölkross eller granulerad kalk. Kalka för att få ut 100 % av dina insatser. Nordkalks produkter säljs genom återförsäljare runt om i landet och kan inkluderas med spridning.

Vill Du lära Dig mer om kalkningens effekter följ oss varje vecka på Facebook: Nordkalk Lantbruk  och Instagram: Nordkalk Lantbruk.

Nordkalk jordförbättringskalk – en investering i din bördighet som gör mycket mer än att bara höja pH

1. Kemi
Rätt pH-värde är nödvändigt för ett optimalt växtnäringsutnyttjande. I sur mark binds de viktiga växtnäringsämnena mycket starkt till jorden, så att växterna inte kan tillgodogöra sig dem. Däremot upptas skadliga tungmetaller alltför lätt. Regelbunden kalkning motverkar skadlig surhet. Optimalt pH-värde är för lerjordar cirka 6,5-7 och på lättare jordar cirka 6,5.

2. Biologi
Ett myllrande liv i marken, där växtrester omsätts effektivt av såväl daggmaskar som mikroorganismer, förutsätter ett högt pH-värde. Ett högt pH i marken missgynnar många jordburna svampar som orsakar växtsjukdomar som till exempel klumprotsjuka, rotbrand och klöverröta.

3. Fysik
En god struktur i markprofilen innebär en balans mellan olika porstorlekar, där rötterna får tillgång till växtnäring, vatten och luft. Jord med god struktur torkar snabbare upp på våren vilket möjliggör en tidigare sådd. Behovet av strukturförbättrande åtgärder är en av lantbrukets stora utmaningar, där kalkning spelar en viktig roll.

Kalka regelbundet

Rekommendationen är att kalka ungefär vart femte år, för det finns många faktorer som ständigt bidrar till försurning, till exempel kvävegödsling och jordbearbetning. Det här kallas för underhållskalkning, som görs i syfte att bibehålla en bra pH-nivå. Kalkmängden vid underhållskalkning är 3–6 ton/ha. Grundkalkning är när man vill höja pH-värdet till en önskad nivå på exempelvis en nyröjd åker eller en åker som legat i träda. Då används en större kalkgiva som vanligen tillförs i etapper så att jorden bearbetas mellan etapperna för bästa effekt. Vi rekommenderar en högsta engångsgiva på 10 ton/ha.

Kalkvärdet ett mått på kalkens effektivitet

Om man vill veta hur effektiv kalken egentligen är så är kalkvärdet en viktig siffra att ha koll på. Det ger svar på hur kalken verkar på kort och på lång sikt. Skillnaderna är stora mellan olika produkters effektivitet.

Stenens ursprung och karaktär dvs. hur hög andel CaO den innehåller är viktigt vid jämförelse. I jorden påverkas flera faktorer som fukt, grund pH, mull och lerhalt samt fraktionen på kalken. Glöm inte bort att med kalkning tar växterna bättre upp fosfor och förbättrar lönsamheten i gödslingen. Kalk kan även frigöra fosfor i marken.

 • Nordkalk Bas, består av mjöl och krossad kalksten 0-2 mm (0-3 Krita IG), mjölandelen bidrar med snabb kalk verkan, resterande är mer långsiktig verkan.
 • Nordkalk Bas 4, består av mjöl och krossad kalksten samt dolomit Mg 4% 0-2 mm. Mg är värdefullt näringsämne speciellt i vallodling, detta tar längre tid att påverka än pH.
 • Nordkalk Bas 12, krossad dolomit Mg 12% 0-3 mm långsiktig verkan.
 • Magnum 12 Granul, granulerad dolomitkalk 12 % magnesium, sprids med konventionell gödselspridare. Finmald 0-0,1 mm granulerad 1-5 mm, snabb pH effekt NV Cao 55 % utmärkt för precisionsspridning. Giva 300-600 kg/ha
 • Magnum 12 CU Granul, tillför koppar, magnesium och kalcium höjer pH. Enkelt sätt att tillför koppar granul 1-5 mm sprids med konventionell gödselspridare.

Ladda ned Nordkalk Lantbruk broschyr

Skriv din e-postadress i fältet och klicka på “sänd”, så får du vår omarbetade broschyren med e-posten.
  Hur mäter man rätt?

  När det gäller kalkning talas det ofta om kalcium- och magnesiuminnehåll samt hur många ton kalk som behövs för att höja pH-värdet beroende på mull- och lerhalten. En viktig parameter som fattas i den vedertagna tabellen är hur snabbt det går att uppnå det önskade pH-målet.
  För att höja pH-värdet cirka en halv enhet går det åt så här många ton/ha av ett kalkstensmjöl med 50 % CaO.

  LERHALT I % OCH JORDART
   Under 55-1515-2525-4040-60 över 60
  Mullhalt 1%sand- och mojordleriga jordarlättleramellan-lerastyv leramycket styv lera
  under 2 mf124689
  2-3 nmh2357910
  3-6 nmh34681011
  6-12 mr568101214

  Korn svara bäst på kalkningen, skördehöjning 20% i försök

  • Snabbare uppkomst
  • Jämnare utveckling
  • Precisions kalka
  • Om kornet gulnar så är det ett tecken på för lågt pH
  • Ojämna bestånd behöver kalk

  Om du har några frågor om våra produkter och tjänster, vänligen kontakta vår kundtjänst genom att fylla i formuläret.
  Du kommer att kontaktas så fort som möjligt.
   Applikation
   Vi använder cookies för att ge dig den bästa internetupplevelsen. Genom att ge samtycke accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

   Privacy Settings saved!
   Integritetsinställningar

   När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Kontrollera dina personliga cookietjänster här.


   Vi använder nödvändiga cookies för att få vår sida att fungera. Vi vill också ställa in valfria prestandacookies för att hjälpa oss att förbättra den. Vi kommer inte att ställa in valfria cookies om du inte aktiverar dem. Genom att använda det här verktyget ställer du in en cookie på din enhet för att komma ihåg dina preferenser.

   Nödvändiga cookies möjliggör kärnfunktioner som säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet. Du kan inaktivera dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar, men det kan påverka hur webbplatsen fungerar.

   Bekräfta val
   Acceptera alla